بی انصافی

کلاس اول که بودم یه روز معلممون ازمون پرسید کی دست چپه؟من دستمو بردم بالا و دیگر هیچ.خودمو که تنها دیدم از معلمم پرسیدم:خانم اشکال داره آدم دست چپ باشه ؟ و منتظر بودم بشنوم نه چه اشکال داره؟که در کمال ناباوری معلمم جواب داد : کاریه که شده دیگه کاریش نمی شه کرد.بعد از گذشت 27سال اون صحنه هنوز جلو چشممه.سالهای بعد معلمایی داشتم که در کمال بی انصافی استعدادمو در ریاضیات مربوط به دست چپ بودنم می دونستن.آخه می دونین بی انصافی اشکال مختلفی داره که خوشبختانه یا بد بختانه همیشه از انواع و اقسامش توسط افراد مختلف از جناب خدا گرفته تا اون عدد ریزا بهره مند شدم.

/ 6 نظر / 14 بازدید
فرياد بي صدا

دقيقا بعضا با تحقير ديگران و يا زير سوال بردن تواناييهاشون يه جورايي خودشون ارضا مي كنند ..

گزینگ

قدم اول برای برخورد به غلطها همینه که برخورد غلط رو ببینی و تو قدم اولت همون کلاس اولت بوده که به درستی دیدیش و وقتی آدم غلطها رو دید تازه میتونه قدم دوم رو برداره و بره کلاس بالاتر مبارکت باشه

گزینگ

کسانی که چپ دست اند یعنی اینکه دنیای دست راست رو هم می بینند و اون خانم تو ذهنش فقط دنیای دست چپ رو می دیده که از دست راست دفاع می کرده واقعا دنیای عجیبی ست دنیای ما!!! یا نا آگاهی ما؟؟؟ آره تمام تناقضات ما در نا آگاهی ماست که ریشه های ما را می خورد.

نازی

از دنده ی چپ وبه روایتی از ته مونده ی گل جناب آقای حضرت آدم که ساخته شدی ناقص العقل هم که هستی دستیاریه شیطان رو هم کردی وآدمه بدبخت رواز بهشت شوت کردی بیرون از همه بدتر چپ دست هم که هستی[قهر] تو واقعن به چه امید زنده ای[سوال]

سیاووش

وترازو بر پبکر نهادن به نام عدالت برمقایسه بودن خود را برترازوی حودهم نگذاریم بی نیاز ازترازو بودن [لبخند]

رایحه

به قول یارو گفتنی محل مون خوارم. خانوم خانوما بنویس دیگه ما منتظریم.[ماچ]