هیچ وقت به این موضوع فکر کردید که چرا در روابطتون موفق نیستید یا اصطلاحا شکست می خورید ؟ این روابط طیف وسیعی را در بر می گیرد

شخص نیازمندی که در خیابان با او برخورد می کنید و با او یک رابطه کوتاه مدت برقرار می کنید

روابطی که در حیطه کاری خود دارید: به عنوان یک فروشنده می خواهید کالایی را به شخصی بفروشید

در اداره خود ناچار به ایجاد رابطه با همکاران بالا دست یا پایین دست یا هم رده خود هستید

در جمع خانواده ناچار به برقرای رابطه با افراد خانواده :همسر .پدر . مادر .فرزندان...هستید

رابطه احساسی با شخصی برقرار می کنید

در همه موارد بالا به رد و بدل کردن دسته ای از کالا یا خدمات می پردازید .گاهی موفق هستید و به نتیجه دلخواه می رسید و گاه اینطور نیست .

آیا فرمول خاصی وجود دارد که شانس موفقیت ما در این روابط بالا برود؟

پایان قسمت اول