چند روزی بیشتر از یک ساله که دیگه اینجا ننوشته بودم تو این یک سال اتفاقای نه زیاد ولی مهم و معجزه آسایی واسم افتاد و من به طرز معجزه آسایی زندگی دوباره پیدا کردم .دوباره نفس میکشم و قدر لحظه لحظه دم و بازدمشو می دونم انقدر که دو دستی همین لحظه رو بغل می کنم .تو این یک سال می خواستم بنویسم ولی نوشتنم نمی اومد .زمان لازم داشتم تا دوره نقاهتمو بگذرونم .زمان لازم داشتم تا باور کنم نجات پیدا کردم تا دوباره بتونم از ته دل بخندم و حالا می تونم و به خاطر تونستنم همیشه سپاسگذار خودمم که می تونم و اون علتی که همیشه تو این تونستن کمکم کرده .تو هرچی دوست داری اسمشو بزار :خدا .دنیا .کائنات.انرژی....همون خوب منه ...خلاصه اینکه دوباره برگشتم و دوباره می نویسم.همینجا نه یک قدم اونورتر نه یک قدم اینورتر.همینجا که خونه منه...