تعطیل است

خواهشمند است تلفنی . ایمیلی. کامنتی. حضوری .غیر حضوری ...

گیر ندین تعطیلی اینجا هیچ دلیل مرموزی نداره و خیلی ساده ست : وقت نمی کنم بش برسم بنابراین فکر می کنم نبودن به از بودن خاصه با این اوضاع احوال رسیدگی به وبلاگنیشخند