یک شعر ناب از خواهرم رایحه

این چنین خسته که می شوم

دنیا به تنم تنگ می شود

تنها من می مانم و

یک جیب خاطره

پی نوشت: راستش با دیدن این شعر و پتانسیل شاعرش شوکه شدم.

جالبه رایحه همه شعراشو تو قطار تهران اندیمشک سروده

رایحه پیشنهاد می دم یک هفته هر روز بین تهرا ن اندیمشک رفت و آمد کن احتمالا دیوانت چاپ می شه عزیزمنیشخند

در هر حال من کلی با شعرش حال کردم!