ریحانه . ریحان . شیطان . الف بچه . حنانه (با کسره ح بخوانید ) . همسرم ...

یا هر اسم دیگری که مرا با آن نام می خوانید بسته به میزان شناختی که از من پیدا کرده اید راجع به من نظرتان را بگویید.این پست متعلق به شماست .شمایی که وبلاگ مرا می خوانید.