چند روز پیش سوار تاکسی شده بودم .این روزا کمتر سوار تاکسی می شم .واسه همین از خیلی آموزشها محروم شدم!ولی بزارین این یکی رو با شما در میون بزارم.

رادیو روشن بود و یکی از علما! داشت خصوصیات یک زن صالحه! رو می شمرد.اون می گفت از خصوصیات یک زن صالحه اینه که هرچی تو خونه شوهر می بینه و هر رفتاری باش می شه بیرون بازگو نکنه و بعد از اون اضافه می کرد که حدیث داریم اونچه باعث خوشبختی یک مرد می شه داشتن زن صالحه است!

خیلی از ما ها گاهی با نگرش مذهبی و گاها با نگرش کاملا ضد مذهبی نهایت آرزو و ایده آلمون از زن همینه زنی که هر چی بزنی تو سرش صداش در نیاد .البته معمولا آقایان انقدر بی سیاست نیستن که این خواسته رو با همین جمله بیان کنن . بلکه معمولا در جملات زیبایی پیچیده می شه و بیان می شه . این جمله ها به نظرتون آشنا نیست؟

زنی رو دوست داریم که آرام و مهربان و صبور باشه!

زنی رو دوست داریم که در تمام مراحل زندگی همپات باشه!

زنی رو دوست داریم که درک بالایی داشته باشه!

و...

همه جملات بالا جملات زیبایی است اما متاسفانه وقتی یک مرد به اون جامه عمل می پوشونه و یک زن رو وادار به عمل می کنه شکل عملی اونها خیلی وحشتناک می شه و همه در نهایت منجر به اضافه شدن توقعات مرد و تسلیم شدن زنه.

این می شه که در فرهنگ ما ناخودآگاه زن ایده آ ل زن تسلیم شده می شه و مرد ایده آل مرد پر توقع!