این روزا بد جوری وقت کم می یارم .بزرگترین آرزوم شده اینکه شبانه روز به جای 24 ساعت 26 یا 27 ساعت بود ! 

یه غصه جدیدم به غصه هام اضافه شده همین چند روز پیش فهمیدم ظرف مدت 2 ماه 50-60 تار موی سفید پیدا کردم .نه اینکه فکر کنی به خاطر موهای سفیدم ناراحتم . نه ! دنبال راهیم که ببینم چطوری میشه از داشتن موی سفید لذت برد . به عبارت دیگه مثل همیشه دنبال بهانم اما راستش عقلم قد نمی ده این یکی رو چجوری به بهانه شادی تبدیل کنم .

هل من ناصرن ینصرنی؟